نگارخانه شهر سمنان

موزه حضرت (حمام پهنه)

حمام حضرت یا حمام پهنه بين مسجد جامع و امامزاده يحيي در سمنان واقع شده است. در سال ۸۵۶ هجري قمري در زمان سلطنت ابوالقاسم بابر خان پادشاه تيموری و به دستور وزير وی خواجه غياث الدين بهرام سمنانی ساخته شده است. اين حمام در سال ۱۳۱۲ هجری قمری در اوایل سلطنت مظفرالدين شاه و به دستور حاج ملاعلی حکيم الهی، نسبت به تعمير و تجديد بنای آن اقدام شد. يکی از قسمتهاي جالب توجه اين حمام، سر در زيبا و کاشيکاری شده آن است و در بالای در ورودي اشعاری به خط نستعليق خوانا و استادانه نوشته شده است. اين حمام از موقوفات مسجد جامع است.

حمام پهنه به مساحت تقريبي ۱۰۰۰متر مربع در شمال غربي تکيه پهنه ساخته شده و دو در ورودی آن برای ورود آثاين و خانم ها پيش بيني گرديده است. در مردانه که داراي دو صفه مي باشد از سه طرف داراي کاشيکاري است در بالای در نيز کتيبه ای از کاشي به رنگ سفيد بر زمینه لاجوردی وجود دارد. بر سر در اين ورودی علامت شير و خورشيد با کاشی های زرد رنگ در دو لچک و به صورت يک نيم دايره مشخص می باشد. در دو طرف اين در تصوير دو سرباز قاجار کاشيکاری شده است که در آن جمله (عمل زين العابدين سمنان۱۳۳۰) به چشم می خورد.

محتوا محافظت شده است